Home / CHUYÊN GIA - HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG / PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh

PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh

PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh – nguyên Giám đốc BV Tai mũi họng Trung Ương – BCH Hội Tai mũi họng Việt Nam  – chuyên gia hàng đầu Việt Nam về chuyên khoa Tai mũi họng.