Home / LỊCH PHÁT SÓNG

LỊCH PHÁT SÓNG

Thứ 2:

9h30-10h: Trực tiếp Gặp thầy thuốc nổi tiếng

12h-13h30: Trực tiếp Cánh cửa âm nhạc

Thứ 3:

8h-9h: Trực tiếp: Nhịp cầu sức khỏe

9h30-10h30: Trực tiếp: Gặp thầy thuốc nổi tiếng

12h-13h30: Trực tiếp Cánh cửa âm nhạc

15h-16h: Trực tiếp Tuổi vàng

21h-22h: Trực tiếp Lời Thì Thầm

Thứ 4:

9h30-10h: Trực tiếp Gặp thầy thuốc nổi tiếng

12h-13h30: Trực tiếp Cánh cửa âm nhạc

Thứ 5:

8h-9h: Trực tiếp: Nhịp cầu sức khỏe

9h30-10h30: Trực tiếp: Gặp thầy thuốc nổi tiếng

12h-13h30: Trực tiếp Cánh cửa âm nhạc

15h-16h: Trực tiếp Thuốc Đông Y

21h-22h: Trực tiếp Lời Thì Thầm

Thứ 6:

9h30-10h: Trực tiếp Gặp thầy thuốc nổi tiếng

12h-13h30: Trực tiếp Cánh cửa âm nhạc

15h-16h: Trực tiếp Bảo vệ sức khỏe Việt (Ung thư)

Thứ 7:

8h-9h: Trực tiếp: Nhịp cầu sức khỏe

9h30-10h30: Trực tiếp: Gặp thầy thuốc nổi tiếng

12h-13h30: Trực tiếp Cánh cửa âm nhạc

15h-16h: Trực tiếp Thuốc Đông Y

21h-22h: Trực tiếp Lời Thì Thầm

Chủ Nhật

9h30-10h: Trực tiếp Vì trá tim khỏe Việt Nam

12h-13h30: Trực tiếp Phượt Music

21h-22h: Trực tiếp Cầu Vồng Lục Sắc (LGBT)