Home / TIN Y TẾ - XÃ HỘI / Hơn 1000 cán bộ y tế hỗ trợ Đà Nẵng, Quảng Nam

Hơn 1000 cán bộ y tế hỗ trợ Đà Nẵng, Quảng Nam

Đến nay ngành Y tế đã huy động trên 1000 cán bộ y tế và sinh viên, đoàn viên y tế là những lực lượng tinh nhuệ nhất quyết tâm dập dịch COVID-19 tại Đà Nẵng, Quảng Nam.

Các đơn vị cử cán bộ y tế gồm: BV Trung ương Huế, BV Bạch Mai, Viện VSDT Trung ương, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Pasteur TP.HCM, BV Chợ Rẫy, BV Tim Hà Nội…

Hơn 1000 cán bộ y tế hỗ trợ tâm dịch Đà Nẵng, Quảng Nam

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn động viên cán bộ y tế đang ứng trực làm nhiệm vụ tại BVĐK Đà Nẵng. Ảnh: Đội truyền thông

Ngày 4/8/2010, CĐYTVN đã có công văn đề nghị các đơn vị có cán bộ tăng cường tại tâm dịch miền Trung quan tâm, động viên gia đình cán bộ được tăng cường để các cán bộ y tế yên tâm thực hiện nhiệm vụ chống dịch bệnh COVID-19; Động viên các cán bộ, đoàn viên khác gánh vác, hỗ trợ công việc của cán bộ được tăng cường để đơn vị vẫn hoàn thành nhiệm vụ; Rà soát thống kê gia đình cán bộ y tế được tăng cường có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn cần hỗ trợ; Lập danh sách  các cán bộ y tế tiêu biểu trong đoàn tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại miền Trung để kịp thời khen thưởng.

Theo Sức Khỏe Đời Sống