Home / CHUYÊN GIA - HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG / Bác sỹ Nguyễn Hồng Hải

Bác sỹ Nguyễn Hồng Hải

Bác sỹ Nguyễn Hồng Hải – Nguyên PGĐ Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hòa Bình