Home / NGHE LẠI RADIO / THUỐC ĐÔNG Y

THUỐC ĐÔNG Y

TĐY: Sỏi thận có gây ra suy thận không? – 12-08-2017 

TĐY: Khàn tiếng khi uống nước lạnh – 10-08-2017

TĐY: Ban cánh bướm có phải lupus ban đỏ – 05-08-2017 

TĐY: Gai cột sống – 03-08-2017